JOKER FX

Joker FX, ett visuellt kommunikationsföretag, har vidareutvecklat traditionella metoder för tillverkning genom sammanslagning av digital grafik och strukturell tillverkning med hjälp av LOCTITE lim. Joker FX använder sig av LOCTITE lim för att minska produktionstiderna, öka tillförlitligheten och säkerställa hållbarhet under svåra miljöförhållanden.